Pelastakaa Lapset ry:n uusi selvitys: Lasten kokema grooming netissä on yleistä – lapset tarvitsevat aikuisen apua seksuaaliväkivallasta puhumiseen

1.6.2021

Pelastakaa Lapset ry:n uusi selvitys: Lasten kokema grooming netissä on yleistä – lapset tarvitsevat aikuisen apua seksuaaliväkivallasta puhumiseen


Pelastakaa Lapset julkaisi huhtikuussa selvityksen lasten netissä kokemasta groomingista eli houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin. Selvityksen mukaan 62 % lapsista kertoi heihin olleen netin välityksellä yhteydessä aikuinen tai lasta viisi vuotta vanhempi henkilö. Suurin osa lapsista koki tunnistavansa tilanteet, jossa aikuinen pyrkii häntä groomaamaan. Lapset tunnistivat erityisesti tilanteet, joihin liittyi seksuaalissävytteisiä elementtejä, kuten alastonkuvien pyytämistä. Selvityksen mukaan vain 12 % lapsista kertoi, ettei ole koskaan saanut aikuiselta seksuaalissävytteisiä viestejä. Sitä vastoin, lähes kolmannes kertoi saaneensa tämänkaltaisia viestejä vähintään kerran kuukaudessa.

He ovat käyttäytyneet mukavasti ja kehuneet kuinka kanssani on mukava keskustella, koska olen ikäistäni fiksumpi ja aikuisen tasolla keskustelutaidoissa. Suurin osa on mennyt suoraan asiaan.”

Selvityksestä saatu lasten viesti meille aikuisille ja kaikille lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille on se, että lapset toivovat aikuisen olevan läsnä arjessa: kysyvän, kuuntelevan ja ottavan rohkeasti puheeksi nettitapahtumat ja kuulumiset. Koulun terveydenhoitajalle tai omalle huoltajalle lapsi kertoi grooming-kokemuksestaan vasta kuukausia tapahtuneen jälkeen tilanteessa, jossa aikuinen otti asian puheeksi. Lapset tarvitsevat apua puheeksi ottoon ja he kaipaavat avointa keskustelua ja tietoa netissä tapahtuvasta seksuaaliväkivallasta.

”Joskus kun puhuttii yleisesti netin vaaroista. Aika paljon myöhemmin sen tapahtuman jälkeen.”

Lapsen tai nuoren kokemasta groomingista tai seksuaalisesta häirinnästä voi ilmoittaa Pelastakaa Lasten Nettivihje-palveluun: www.nettivihje.fi


https://pelastakaalapset.s3.eu-west-1.amazonaws.com/main/2021/05/06153034/grooming_lasten_silmin_2021.pdf