Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksut poikkeustilanteen aikana

15.4.2020

TIEDOTE 

Lisätty toukokuuta koskeva uusi ilmoitus:

 • Toukokuusta ei peritä asiakasmaksua, mikäli lapsi ei osallistu toimintaan yhtenäkään päivänä. Tämä tarkoittaa siis irtisanoutuneiden lisäksi heitä, jotka eivät muusta syystä osallistu toimintaan. Lääkärinlausuntoja poissaolon syystä ei tarvita.
 • Mikäli lapsi ei ole osallistunut iltapäivätoimintaan 1.-13.5.2020, mutta osallistuu 14.5.2020 alkaen, peritään toiminta-ajan mukaisesta asiakasmaksusta Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti puolet (eli 70€ tai 40€).
 • Mikäli lapsi on osallistunut toimintaan koko kuukauden, peritään täysi asiakasmaksu.

  Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 
  poikkeustilanteen aikana 

  Kaupunginhallitus päätti 6.4.2020 perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista 
  seuraavaa: 
  • maaliskuun 2020 osalta asiakasmaksut peritään kokonaisuudessaan 
  • huhtikuun 2020 osalta ei asiakasmaksua peritä, jos lapsi ei ole osallistunut 
  iltapäivätoimintaan huhtikuun aikana 
  • toukokuun 2020 osalta peritään asiakasmaksusta puolet, jos perusopetusta koskevat 
  rajoitukset päättyvät 13.5.2020. Mikäli lapsi ei osallistu toukokuussa toimintaan, 
  asiakasmaksua ei peritä. 
  Lisätietoa: 
  https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020502432-7 
  www.espoo.fi/iltapaivatoimintamaksut 

  The decision made by Espoo City Government 6.4.2020: 
  The fees about afternoon activities are the following: 
  • March 2020: whole month payment 
  • April 2020: not collected if child has not participated at all during April 
  • May 2020: half month payment if limitations will end at 13.5.2020. If child is not participating 
  at all during May, the fee is not collected 
  More information: 
  Client fees 


Ystävällisin terveisin, 
Espoon kaupunki/Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö/Tukipalvelut