Iltapäivätoimintaan hakeminen

Hakuaika perusopetuksen iltapäivätoimintaan on 8.1.2019–13.5.2019 klo 15.45 saakka. Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös. Toimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta. Hakemuslomake löytyy Wilmasta hakemukset ja päätökset välilehdeltä. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, voi toimintaan hakea paperilomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa liitetiedostosta, pyytää koululta tai tilata osoitteesta iltapaivatoiminta@espoo.fi.  

Iltapäivätoiminta järjestetään oppilaan koulussa. Erityisen tuen oppilaiden huoltajat voivat hakemuksessa valita, hakevatko iltapäivätoimintaan opetusta järjestävällä koululla vai kodin lähellä olevalla koululla.

Päätös iltapäivätoimintapaikasta annetaan tiedoksi huoltajan hakemuksessa tekemän valinnan mukaisesti Wilmassa 17.5.2019 tai samana päivänä postin kuljetettavaksi jätetyllä kirjeellä. Kaikille hakijoille ei välttämättä voida osoittaa paikkaa. 

Jos lapsen koulu vaihtuu hakuajan päättymisen tai päätöksen saamisen jälkeen, peruuttakaa/irtisanokaa tarpeettomaksi jäänyt paikka ja hakekaa uutta paikkaa. Uuden hakemuksen voi jättää kun päätös koulupaikasta on saatu.Asiakasmaksut  kausi 2019-2020Kaupunginhallitus on päättänyt iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista.  
1.8.2016 alkaen asiakasmaksut ovat:  

osa-aikainen toiminta klo 12–15 asiakasmaksu 80 euroa kuukaudessa.

kokoaikainen toiminta klo 12–17 asiakasmaksu 140 euroa kuukaudessa.

Asiakasmaksu on kaikkina toimintakuukausina sama, myös elokuussa. Kesäkuulta asiakasmaksua ei peritä. Asiakasmaksuun sisältyy välipala. 

Iltapäivätoiminnasta voidaan periä maksu sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista  haetaan kirjallisesti hakulomakkeella. Hakemuksen voi jättää, kun iltapäivätoimintapaikka on osoitettu. Syyslukukauden osalta asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista tulee hakea viimeistään 15.12. mennessä ja kevätlukukauden osalta viimeistään 15.5. mennessä. Päätös tehdään perhekoon ja perheen bruttotulojen perusteella. Maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta saa lisätietoa tiedotteesta asiakasmaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta, Suomenkielisen opetuksen tulosyksiköstä sähköpostilla osoitteesta  iltapaivatoiminta@espoo.fi tai iltapäivätoiminnan palveluntuottajalta. 
Toiminta-aika kausi 2019-2020

Toiminta-aika 

Iltapäivätoiminta noudattaa koulun työ- ja loma-aikoja. 

osa-aikainen iltapäivätoiminta: klo 12–15

kokoaikainen iltapäivätoiminta: klo 12–17

Iltapäivätoimintapaikka osoitetaan huoltajan hakemuksessa ilmoittaman toiminta-ajan mukaisena. Jos lapsi ei tarvitse paikkaa tulee paikka peruuttaa kahden viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (peruutusaika). Mikäli asiakas irtisanoo paikan peruutusajan jälkeen, irtisanominen tulee voimaan ja asiakasmaksun maksuvelvollisuus päättyy irtisanomista seuraavan täyden kuukauden loputtua (irtisanomisaika). Huoltaja voi kirjallisella ilmoituksellaan muuttaa lapsen toiminta-aikaa irtisanomisajan mukaisesti. 

Ilmoitus iltapäivätoiminnan toiminta-ajan muuttamisesta ja irtisanomisissa tehdään vähintään kalenterikuukautta aikaisemmin. Esimerkiksi helmikuussa tehty muutos tulee voimaan 1.4. ja maaliskuussa tehty muutos tulee voimaan 1.5. Huhtikuussa ilmoitetut muutokset toiminnassa eivät enää vaikuta kuukausimaksun suuruuteen. Irtisanomisajalta veloitetaan asiakasmaksu.

Muutokset voi tehdä Wilman Hakemukset ja päätökset kansiossa iltapäivätoimintapaikan peruuttamista, irtisanomista ja toiminta-ajan muuttamista koskevalla lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen lltapaivatoiminta@espoo.fi

LIITETIEDOSTOT